Βραβεία Εξυπηρέτησης

Οδηγίες και Συμβουλές Σύνθετης Αναζήτησης

1. Αν θέλετε να αναζητήσετε προϊόντα σε μια κατηγορία, τα οποία να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που θέλετε να περιέχονται στο αποτέλεσμα σας, τότε εισάγετε τα στοιχεία που θέλετε στο πεδίο με τον τίτλο “με όλες τις λέξεις”.

Παράδειγμα:
Είστε στην κατηγορία ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ και ψάχνετε για τηλεοράσεις Samsung τεχνολογίας LED και FullHD. Θα εισάγετε τις λέξεις: Samsung LED FullHD στο πεδίο με τον τίτλο “με όλες τις λέξεις”.

2. Αν θέλετε να αναζητήσετε προϊόντα σε μια κατηγορία, τα οποία να περιλαμβάνουν ένα τουλάχιστον από τα στοιχεία, τα εισάγετε στο αντίστοιχο πεδίο με τον τίτλο “με τουλάχιστον μία λέξη”.

Παράδειγμα:
Είστε στην κατηγορία ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ και θέλετε να βρείτε τηλεοράσεις που είναι τεχνολογίας είτε LCD, είτε LED. Τότε, θα εισάγετε στο πεδίο με τον τίτλο “με τουλάχιστον μία λέξη” το εξής: LED, LCD.
Τα αποτελέσματα που θα σας επιστρέψει η αναζήτηση αυτή θα είναι ΟΛΕΣ οι τηλεοράσεις LED, ΟΛΕΣ οι τηλεοράσεις LCD αυτής της κατηγορίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Τυπικά λάθη: Αναζήτηση του τύπου “Samsung Sony” δεν θα σας επιστρέψει κανένα αποτελέσματα, αν εισαχθεί έτσι ακριβώς στο πεδίο με τον τίτλο “με όλες τις λέξεις”, γιατί μια τηλεόραση δεν μπορεί να είναι ΚΑΙ Samsung ΚΑΙ Sony.

2. Τα φίλτρα αναζήτησης σε κάθε κατηγορία λειτουργούν συνδυαστικά με την αναζήτηση αυτή, περιορίζοντας κατάλληλα το εύρος των αποτελεσμάτων ώστε να ταιριάζει τα στοιχεία που εσείς επιθυμείτε.