Θέσεις εργασίας

???jobvacancy.page.section.careers???

???jobvacancy.page.section.careers.text???
Θέσεις στα Κεντρικά Γραφεία
Senior .NET Developer

Senior .NET Developer

Το Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμεί να αναπτύξει την Ομάδα του IT και να προσλάβει:


Senior .NET Developer

(Κωδ. Θέσης: CIT1118_SENIOR.NET Developer)

 

Αν σου αρέσει να είσαι στην αιχμή της τεχνολογίας, είσαι παθιασμένος με τον σχεδιασμό και υλοποίηση έξυπνων λύσεων και γράφεις C#.NET τότε η παρακάτω θέση σε ενδιαφέρει.

Η Public ψάχνει για Senior .NET Developer για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη MVC WebAPI applications, και εύχρηστων HTML5 front-ends. Ο υποψήφιος θα πλαισιώσει μια νέα ομάδα γεμάτη με ενθουσιασμό και πάθος για το καλύτερο.

Αρμοδιότητες:

• Σχεδιασμός, υλοποίηση και συντήρηση έξυπνων λύσεων C# κώδικα.

• Ανάπτυξη WebAPI υποδομών με τη χρήση MVC 5

• Ανάπτυξη εύχρηστων HTML5 front-ends με τη χρήση ASPNET.Core, Angular, ReactJS και JQuery

• Ανάπτυξη SharePoint εφαρμογών farm or self-hosted (on premise or cloud)

???jobvacancy.page.section.required.skills???

• Χαμόγελο, ενθουσιασμός και ομαδικό πνεύμα

• Πάθος για κώδικα και τεχνικές Optimization με τη χρήση νέων τεχνολογιών

• Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τεχνολογίες NET framework, C#, MVC 5, HTML5

• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής ή άλλης θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης

• Άριστη γνώση Microsoft SQL Server

• Ικανότητα ανάλυσης και συντονισμού για την επίλυση προβλημάτων

• Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)

• Εμπειρία με versioning tools (SVN, GIT)

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

???jobvacancy.page.section.desired.skills???

• Προηγούμενη εμπειρία σε εταιρείες & τεχνολογίες στο χώρο της Λιανικής (Retail)

• Ενθουσιασμός και πάθος για το καλύτερο αποτέλεσμα

• Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια

• Εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών σε περιβάλλον Microsoft SharePoint 2016

• Εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών σε AngularJS, ReactJS και JQuery

• Εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών στο Azure

• Εμπειρία σε NoSQL DataBases (MongoDB)

???jobvacancy.page.section.offer???

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

• Συνεχή εκπαίδευση.

• Άριστο περιβάλλον εργασίας.

• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση, ηγέτιδα στον κλάδο της!

Java Web Developer

Java Web Developer

Το Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμεί να αναπτύξει με ταλαντούχο και τεχνικά άρτιο επαγγελματία τη Διεύθυνση IT αναζητώντας:


Java Web Developer

(Κωδ. Θέσης: CIT/1018 Java Web Developer)

 

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό, υλοποίηση και συντήρηση των εφαρμογών του ομίλου. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει αναλυτική σκέψη, γνώση των τελευταίων τεχνολογιών και ικανότητα ομαδικής εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον

???jobvacancy.page.section.required.skills???

• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής ή άλλης θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης

• 3ετής αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών σε Java

• Άριστη γνώση JSP και Servlets

• Γνώση Web services SOAP και REST

• Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων (Oracle, mongodb)

• Γνώση σε building tools (Ant, Maven) και version control tools (Git)

• Ικανότητα ανάλυσης και συντονισμού για την επίλυση προβλημάτων

• Ομαδικό πνεύμα και επικοινωνιακές δεξιότητες

• Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)

???jobvacancy.page.section.desired.skills???

• Εμπειρία σε Python web frameworks (flask, falcon, django)

• Εμπειρία σε Oracle Commerce (ATG)

• Εμπειρία σε Unit Testing

• Καλή γνώση των σύγχρονων Javascript Frontend & Backend Frameworks (jQuery, Angular.js, Backbone.js, Node.js)

• Δυναμισμός, ενθουσιασμός και πάθος για το καλύτερο αποτέλεσμα

• Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια

???jobvacancy.page.section.offer???

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών

• Διαρκής εκπαίδευση.

• Άριστο περιβάλλον εργασίας

• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

Application Developer

Application Developer

Το Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμεί να αναπτύξει την Ομάδα του IT και να προσλάβει:


Application Developer

(Κωδ. Θέσης: CIT0918_App Developer)

 

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι .NET developer υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη .NET applications, αξιοποιώντας .NET γλώσσες και τεχνολογίες σχετικές με τις ανάγκες χρήσης, με προσανατολισμό σε back-end και front-end.

Αρμοδιότητες

• Μετατροπή πρότυπων applications σε αξιοποιήσιμα εργαλεία

• Σχεδιασμός, υλοποίηση και συντήρηση επαρκούς, επαναχρησιμοποιήσιμου και αξιόπιστου κώδικα

• Ενοποίηση λύσεων αποθήκευσης δεδομένων

• Διασφάλιση της καλύτερης δυνατής απόδοσης, ποιότητας και ανταπόκρισης των applications

• Εντοπισμός σφαλμάτων και αναζήτηση λύσεων ελαχιστοποίησης τους

???jobvacancy.page.section.required.skills???

• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής ή άλλης θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης

• Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τεχνολογίες .NET framework, C#, HTML5

• Άριστη γνώση Microsoft SQL Server

• Ικανότητα ανάλυσης και συντονισμού για την επίλυση προβλημάτων

• Ομαδικό πνεύμα και επικοινωνιακές δεξιότητες

• Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)

• Εμπειρία με versioning tools (SVN, GIT)

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

???jobvacancy.page.section.desired.skills???

• Προηγούμενη εμπειρία σε εταιρείες & τεχνολογίες στο χώρο της Λιανικής (Retail)

• Ενθουσιασμός και πάθος για το καλύτερο αποτέλεσμα

• Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια

• Εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών σε περιβάλλον Microsoft SharePoint 2016

• Εμπειρία σε NoSQL DataBases (MongoDB)

???jobvacancy.page.section.offer???

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

• Άριστο περιβάλλον εργασίας

• Συνεχή εκπαίδευση

• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση, ηγέτιδα στον κλάδο της!

Application Support Engineer

Application Support Engineer

Το Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμεί να αναπτύξει την Ομάδα του IT και να προσλάβει:


Application Support Engineer

(Κωδ. Θέσης: CIT1018 App Support Engineer)

 

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και την υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού καθώς και για το συντονισμό της επίλυσης προβλημάτων των εφαρμογών αυτών.

 

Αρμοδιότητες

• Εξασφαλίζει την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων της εταιρείας.

• Ενημερώνει τις εμπλεκόμενες επιχειρησιακές μονάδες στις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας μιας υπηρεσίας, με σκοπό την ανάληψη ενεργειών, εάν αυτό απαιτείται.

• Διαχειρίζεται συμβάντα ολικής ή μερικής διακοπής της λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων (incident management), με στόχο την ταχύτερη αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

• Οργανώνει τις απαιτούμενες λειτουργικές διαδικασίες που αφορούν τις εφαρμογές πληροφορικής, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή ροή των επιχειρησιακών λειτουργιών.

• Εγκαθιστά νέες εφαρμογές πληροφορικής και μεταφέρει τυχόν αλλαγές στο περιβάλλον παραγωγής, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία στο σύνολο των Πληροφοριακών Συστημάτων της εταιρείας.

???jobvacancy.page.section.required.skills???

• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής

• Τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσία ως Software Engineer, Web Developer ή Application Expert

• Γνώσεις βάσης δεδομένων Oracle, SQL Server, PL/SQL

• Γνώσεις Red hat Enterprise Linux και Linux shell scripting, apache/nginx web server

• Γνώσεις JBOSS application server και tomcat

• Web Server administration

• Ικανότητα ανάλυσης και συντονισμού για την επίλυση των προβλημάτων

• Ομαδικό πνεύμα και επικοινωνιακές δεξιότητες

• Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

???jobvacancy.page.section.desired.skills???

• Γνώση Java, python

• Oracle ATG web commerce configuration/support

• Δυναμισμός και αυτοπαρακίνηση

• Ενθουσιασμός και πάθος για το καλύτερο αποτέλεσμα

• Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια

???jobvacancy.page.section.offer???

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών

• Διαρκή εκπαίδευση

• Άριστο περιβάλλον εργασίας

• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

CRM & Digital Marketing Specialist

CRM & Digital Marketing Specialist

Το Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμεί να αναπτύξει με ταλαντούχο CRM & Digital Marketing επαγγελματία τη Διεύθυνση Marketing και αναζητά για την ομάδα Digital & CRM:


CRM & Digital Marketing Specialist

(Κωδ. Θέσης: CMRK/0516 Digital Marketing Specialist


Ο κάτοχος της θέσης λαμβάνει ενεργή συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του e-Marketing plan, στοχεύοντας στην επίτευξη των Digital Marketing KPIs. Προσφέρει προστιθέμενη αξία αξιοποιώντας όλα τα απαραίτητα εργαλεία Campaigning και Data Management που θα φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, ενώ με ενθουσιασμό πρεσβεύει την καινοτομία στις νέες τεχνολογίες.Αρμοδιότητες

• Σχεδιασμός performance marketing ενεργειών στα on line μέσα ευθύνης (Google ads, email marketing, marketing automations, affiliate marketing, Youtube ads, sms, viber messages, push notifications, dynamic content on site κλπ)

• Hands on παρακολούθηση, βελτιστοποίηση & reporting Digital & CRM Καμπανιών (πχ. Google ads, Youtube ads, other marketing tools κτλ)

• Απόκτηση, διαχείριση & επεξεργασία δεδομένων με σκοπό το segmentation, τη στοχευμένη επικοινωνία & τη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη

• Ανάλυση των αποτελεσμάτων κάθε ενέργειας και αξιολόγησή τους βάσει στόχων & στρατηγικής

• Εφαρμογή του συμφωνημένου προϋπολογισμού δαπανών προβολής και διαφήμισης


???jobvacancy.page.section.required.skills???

• Εμπειρία 1-3 έτη σε ανάλογη θέση, σε γρήγορο και ευέλικτο περιβάλλον

• Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, κατεύθυνσης Marketing, e-Commerce ή συναφούς κλάδου

• Αποδεδειγμένα performance αποτελέσματα σε Google Ads, Email & Mobile Marketing

• Ανεπτυγμένες ικανότητες διαχείρισης δεδομένων μέσω BI εργαλείων

• Customer segmentation με απώτερο σκοπό τη στοχευμένη επικοινωνία & το customer experience

• Άριστη γνώση Google Ads, YouTube ads, Email Marketing Platform, CRM Platform

• Πολύ καλή γνώση Google Analytics

• Δημιουργικότητα και καινοτόμος σκέψη

• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)

???jobvacancy.page.section.desired.skills???

• Εξειδικευμένη πιστοποίηση σε Digital Marketing Diplomas/Courses θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

• Content Marketing & copywriting

• Εμπειρία σε Marketing Automation platforms

• Βασικές γνώσεις HTML / HTML5 / CSS

• Διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες

• Ισχυρό ομαδικό πνεύμα

• Αισθητική και εμπορική αντίληψη

• Αυτοπαρακίνηση, ενθουσιασμός και πάθος

???jobvacancy.page.section.offer???

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών

• Διαρκή εκπαίδευση

• Άριστο περιβάλλον εργασίας

• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

Product Manager Προϊόντων Τεχνολογίας

Product Manager Προϊόντων Τεχνολογίας

Το Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, αναζητά ταλαντούχο και δυναμικό επαγγελματία στο κλάδο Αγορών, επιθυμώντας να αναπτύξει την Εμπορική ομάδα με:


Product Manager Προϊόντων Τεχνολογίας

(Κωδ. Θέσης: CCOM/0117 PM_Tech)


Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για την εμπορική διαχείριση της προϊοντικής του κατηγορίας του, καθώς επίσης και για τη συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που αφορούν τη γκάμα του.

Αρμοδιότητες

• Έρευνα αγοράς, ανάλυση προσφορών και αγορά προϊόντων από προμηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού

• Συμμετοχή στην εταιρική πολιτική merchandising και επίβλεψη υλοποίησης στα εμπορικά καταστήματα της εταιρείας

• Ευθύνη προβολής των προϊόντων της κατηγορίας στα καταστήματα

• Προσαρμογή βάσης κωδικών σύμφωνα με το δυνητικό κοινό της εκάστοτε κατηγορίας

• Διαπραγμάτευση, επικοινωνία και ανάπτυξη επαγγελματικών σχέσεων με προμηθευτές

• Ανάλυση Ανταγωνισμού και υποστήριξη στη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής

• Έλεγχος προϊόντων και διαχείριση καθημερινών συναλλαγών

• Σύνταξη αναφορών πωλήσεων (sales/stock/margin reports) ανά προμηθευτή και κατηγορία προϊόντος


???jobvacancy.page.section.required.skills???

• Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τμήματος αγορών εμπορικής εταιρείας

• Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ-ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών ή άλλου συναφούς κλάδου

• Πολύ καλή γνώση των προϊόντων Τεχνολογίας και των εξελίξεών της

• Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες

• Δυναμισμός και αυτοπαρακίνηση

• Εμπορική, μεθοδική και στρατηγική αντίληψη

• Ενθουσιασμός και πάθος για το καλύτερο αποτέλεσμα

• Άριστη γνώση Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

• Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

???jobvacancy.page.section.desired.skills???

• Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου

• Χρήση SAP ή ανάλογου λογισμικού συστήματος

• Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια

• Ισχυρό ομαδικό πνεύμα, λήψη πρωτοβουλιών και καινοτόμος σκέψη

• Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες

???jobvacancy.page.section.offer???

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών

• Διαρκή εκπαίδευση

• Άριστο περιβάλλον εργασίας

• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

Business Intelligence Specialist

Business Intelligence Specialist

Το Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επενδύει δυναμικά σε Business Intelligence τεχνολογίες και εργαλεία, εστιάζει σε ένα ολοκληρωμένο Customer Experience και αναζητά για τη Διεύθυνση ΙΤ:


Business Intelligence Specialist

(Κωδ. Θέσης: CIT/1116 BI Specialist)

 

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της βάσης δεδομένων του ΒΙ server, τον ETL μηχανισμό ενημέρωσης του ΒΙ και τη δομή των δεδομένων στο ΒΙ server

Αρμοδιότητες

• Διαχείριση εργαλείων μεταφοράς και επεξεργασίας δεδομένων (ETL)

• Διαχείριση RDBMS

• Backup – restore RDBMS και application server

• Βελτιστοποίηση βάσης δεδομένων

• Έρευνα και συσχέτιση των αναγκών του χρήστη με λειτουργικές απαιτήσεις

• Σχεδιασμός αναφορών και αναλύσεων


???jobvacancy.page.section.required.skills???

• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής, ή άλλης θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης

• 3 έτη προϋπηρεσία ως SQL Developer

• Άριστη γνώση RDBMS

• Ικανότητα ανάλυσης και συντονισμού για την επίλυση προβλημάτων

• Ομαδικό πνεύμα και επικοινωνιακές δεξιότητες

• Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

???jobvacancy.page.section.desired.skills???

• Γνώσεις σχεσιακών και μη βάσεων δεδομένων (Oracle, SQL Server, MongoDB)

• Γνώσεις DB administration

• Γνώσεις Reporting tools

• Γνώση σε Programming Languages (PLSQL, R, Java/JSP, .NET, Python)

• Εμπειρία με versioning tools (SVN, GIT)

• Δυναμισμός και αυτοπαρακίνηση

• Ενθουσιασμός και πάθος για το καλύτερο αποτέλεσμα

• Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια

???jobvacancy.page.section.offer???

• Ελκυστικό πακέτο αποδοχών.

• Διαρκής εκπαίδευση.

• Άριστο περιβάλλον εργασίας

• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

Marketplace Business Developer

Marketplace Business Developer

Έλα κι εσύ στην ομάδα του 1ου ελληνικού Marketplace!

Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμεί να διευρύνει τη δυναμική ομάδα του 1ου ελληνικού Marketplace με ταλαντούχους επαγγελματίες με πάθος για το εμπόριο και αναζητά:

 


Marketplace Business Developer

(Κωδ. Θέσης: CMPL/0618 Marketplace Developer)Αρμοδιότητες:

• Παρακολουθεί και ερευνά την αγορά, διακρίνοντας ευκαιρίες που αναπτύσσουν το δίκτυο συνεργατών, σύμφωνα με τα εταιρικά κριτήρια και στόχους

• Διαπραγματεύεται με νέες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, διευρύνοντας τη γκάμα προϊόντων με καινούριες κατηγορίες και αναπτύσσοντας τις υπάρχουσες

• Δημιουργεί στρατηγικές συνεργασίες, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και αφοσίωσης

• Διασφαλίζει την ανανεωμένη και πλήρη on-line παρουσία των προϊόντων κάθε συνεργάτη, προωθώντας τις προσφορές του και παρέχοντάς του υποστηρικτικές συστάσεις

• Διαχειρίζεται και εξυπηρετεί όλο το δίκτυο συνεργατών, ενώ αναπτύσσει στο μέγιστο εκείνους με τις κορυφαίες κατηγορίες

• Συνεργάζεται με την αρμόδια ομάδα υποστήριξης και διαχείρισης για τη διασφάλιση της άμεσης ενσωμάτωσης των συνεργατών και της αποτελεσματικής παρουσίασης των προϊόντων τους

???jobvacancy.page.section.required.skills???

• Τουλάχιστον εμπειρία 1 έτους σε Direct ή B2B πωλήσεις, ιδανικά σε e-Commerce περιβάλλον

• Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, κατεύθυνσης Διοίκησης επιχειρήσεων, Μarketing ή συναφούς κλάδου

• Ενθουσιασμός για τον κλάδο του e-Commerce και εξοικείωση με τις τεχνολογίες & τις τάσεις του

• Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες

• Αναλυτική, μεθοδική και στρατηγική αντίληψη

• Άριστη χρήση H/Y και προγραμμάτων MS Office

• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

???jobvacancy.page.section.desired.skills???

• Δημιουργικότητα και καινοτόμος σκέψη

• Αυτοπαρακίνηση και δυναμισμός

• Ισχυρό ομαδικό πνεύμα και λήψη πρωτοβουλιών

???jobvacancy.page.section.offer???

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών

• Διαρκή εκπαίδευση

• Άριστο περιβάλλον εργασίας

• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

Full Stack Developer

Full Stack Developer

Το Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμεί να αναπτύξει την Ομάδα του IT και να προσλάβει:


JFull Stack Developer

(Κωδ. Θέσης: CIT/0918 FS_Developer)Η έμφαση δίνεται στις Front-end τεχνολογίες, ενώ ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει τις τρέχουσες αλλά και να αναγνωρίζει τις μελλοντικές τάσεις και τεχνολογίες. Αναμένεται αποτελεσματική συνεργασία με τους Back-end developers αλλά και τους γραφίστες και UI/UX designers ακολουθώντας τις υποδείξεις και τις κατευθυντήριες γραμμές των αναγκών του οργανισμού.Κύριες Αρμοδιότητες

• Συνεργασία με την ομάδα προγραμματιστών με σκοπό την υποστήριξη αλλά και ανάπτυξη νέων χαρακτηριστικών των διάφορων e-shops, sites, minisites και web apps

• Μετάφραση UI/UX designs σε HTML/CSS3 documents για Desktop και Mobile συσκευές (responsive CSS) εξασφαλίζοντας τη συμβατότητά μεταξύ των διαφορετικών browsers.

• Συνεργασία με τα διάφορα τμήματα για την υλοποίηση τεχνικών λύσεων βάση των αναγκών τους.

• Επικοινωνία με τους συνεργάτες μας.


???jobvacancy.page.section.required.skills???

• Πτυχίο πανεπιστημίου στην πληροφορική ή σε σχετικό τομέα.

• Επαγγελματική εμπειρία 3 ετών στην ανάπτυξη web εφαρμογών.

• Άπταιστη γνώση HTML5 της Vanilla JavaScript.

• Γνώση CSS3 / SASS / LESS.

• Καλή γνώση της Jquery.

• Εμπειρία στη δημιουργία responsive ιστοσελίδων.

• Εμπειρία με JavaScript frameworks, κατά προτίμηση Backbone.js, Marionette, Angular.

• Εμπειρία πάνω σε RESTful APIs.

• Γνώση αλλά και κατανόηση των θεμάτων ασφαλείας web εφαρμογών.

• Καλή κατανόηση των αρχών SEO.

• Εξοικείωση με version control software και την αντίστοιχη ροή εργασίας (Subversion, Git) όπως και με Issue Tracking συστήματα (JIRA).

• Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος.

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες).

???jobvacancy.page.section.desired.skills???

• Εμπειρία σε JSP.

• Εξοικείωση με την PHP.

• ΧρήσηTesting Εργαλείων για Unit και End-to-end tests, όπως Karma / Protractor.

• Γνώση των συστημάτων Gulp, Grunt ή άλλων build systems.

• Κατανόηση της server-side web development λογικής.

• Γρήγορη προσαρμοστικότητα στα πιο πρόσφατα και σχετικά frameworks και τεχνολογίες.

• Να έχει εργαστεί ως μέλος μιας ομάδας Scrum.

• Εξοικείωση με Linux.

???jobvacancy.page.section.offer???

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών.

• Διαρκή εκπαίδευση.

• Άριστο περιβάλλον εργασίας.

• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση.

SAP ABAP Software Developer

SAP ABAP Software Developer

Το Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμεί να αναπτύξει με ταλαντούχους και τεχνικά άρτιους SAP επαγγελματίες τη Διεύθυνση IT και αναζητά για την ομάδα ERP:


SAP ABAP Software Developer

(Κωδ. Θέσης: CIT/0318 SAP ABAP)

 

Ο/η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος να αναπτύσσει προγράμματα Επιχειρησιακών Πόρων και Λειτουργικότητας όπως και να διατηρεί τα είδη υπάρχοντα. Στις αρμοδιότητές του συμπεριλαμβάνονται επίσης η καταγραφή των απαιτήσεων των χρηστών, η ανάλυση συστημάτων, ο σχεδιασμός, ο σύνθετος προγραμματισμός προγραμμάτων ABAP, ο έλεγχος και ο εντοπισμός σφαλμάτων καθώς και η εφαρμογή κρίσιμων συστημάτων αποστολής.

Η θέση αφορά in-house συνεργασία.


Αρμοδιότητες

• Υποστηρίζει στην καθημερινή συντήρηση και βελτίωση Enterprise Resource Programs και των σχετικών συστημάτων

• Υλοποιεί προγραμματισμό SAP ABAP, συμπεριλαμβανομένων των εντύπων, των αναφορών, των βελτιώσεων, των μετατροπών, των διεπαφών, της ροής εργασίας και SAPscript

• Δημιουργεί SAP OSS Messages, Support Tickets καθώς και OSS Notes

• Επαληθεύει και επικυρώνει τη λειτουργίας του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης και εκτέλεσης δοκιμαστικών διαδικασιών και σεναρίων, της διενέργειας λειτουργικών και τεχνικών ανασκοπήσεων και της παροχής τεχνικής υποστήριξης

• Καταγράφει και εκτελεί impact analysis καθώς και αναπτύσσει εκτιμήσεις για αιτήματα αλλαγών

• Υποστηρίζει στον τεχνικό σχεδιασμό και στις λειτουργικές προδιαγραφές για τις επιχειρηματικές εφαρμογές, εντοπίζει τις ανάγκες των χρηστών, αναλύει επιλογές και εναλλακτικές λύσεις και αξιολογεί τη λειτουργικότητα και την ακεραιότητα των εφαρμογών

• Προετοιμάζει status reports και συμμετέχει σε συναντήσεις

• Αναζητά και εντοπίζει τάσεις, εξελίξεις και προϊόντα που αφορούν τον κλάδο του


???jobvacancy.page.section.required.skills???

• Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, Πληροφορικής ή συναφούς κλάδου

• Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών SAP (ABAP, SAPScript, iDocs, BAPI, RFC, Web Services, Smart Forms)

• Εμπειρία σε SAP PI

• Ανεπτυγμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων

• Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικότητα

• Ικανότητα κατανόησης επιχειρηματικών απαιτήσεων και μετάφρασή τους σε σχεδιασμό εφαρμογών

• Ικανότητα αυτονομίας και τήρησης προθεσμιών κάτω από πίεση

???jobvacancy.page.section.desired.skills???

• Γνώση στα Module SD, MM, FI, κλπ.

• Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια

• Αυτό-παρακίνηση

• Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

???jobvacancy.page.section.offer???

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών

• Διαρκή εκπαίδευση.

• Άριστο περιβάλλον εργασίας

• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

Εκπρόσωποι Τηλεφωνικού Κέντρου (Call Center Agents)

Εκπρόσωποι Τηλεφωνικού Κέντρου (Call Center Agents)

Το Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμεί να διευρύνει την ομάδα του και να προσλάβει για τα κεντρικά γραφεία στη Νέα Κηφισιά:


Εκπροσώπους Τηλεφωνικού Κέντρου

(Call Center Agents)

(Κωδ. Θέσης: COPS/0213 CCAs)


Αρμοδιότητες

• Ενημερώνει και διαχειρίζεται αιτήματα πελατών σύμφωνα με τις διαδικασίες της εταιρίας.

• Παρέχει στους πελάτες σαφείς, σωστές πληροφορίες και πρακτικές λύσεις.

• Διαχειρίζεται άρτια τις διαδικασίες και τα συστήματα της εταιρίας.


???jobvacancy.page.section.required.skills???

• Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνικό κέντρο ή/ και σε θέση πωλήσεων καταστήματος.

• Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office, Windows).

• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

• Υψηλό αίσθημα ευθύνης κατά τη διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων.

• Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη.

• Αυτοπαρακίνηση και ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων.

• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.

• Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα.

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες).

???jobvacancy.page.section.offer???

• Διαρκή εκπαίδευση.

• Άριστο περιβάλλον εργασίας.

• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση.

Θέσεις Εποχικής Απασχόλησης
Εποχική Απασχόληση «Χριστούγεννα 2018»

Εποχική Απασχόληση «Χριστούγεννα 2018»

Το Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, αναζητά:


Εποχικό Προσωπικό

για την περίοδο των Χριστουγέννων


Αν διαθέτετε πάθος, ευγένεια και χαμόγελο

τότε είστε οι άνθρωποί μας!


Διάρκεια Σύμβασης: 1 Μήνας

(Νοέμβριος 2018-Ιανουάριος 2019)

SGRs1018_Christmas


???jobvacancy.page.section.required.skills???

• Απόφοιτος ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ ΙΕΚ

• Ενθουσιασμός για την Τεχνολογία και τα προϊόντα Ψυχαγωγίας

• Προσανατολισμός στην άψογη Εξυπηρέτηση του Πελάτη

• Υπευθυνότητα, Ομαδικό πνεύμα, Επικοινωνιακές Ικανότητες

• Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

???jobvacancy.page.section.offer???

Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της ομάδας μας, κάντε τώρα την αίτηση σας ακολουθώντας το link. Κατά την συμπλήρωση της αίτησης σας σημειώστε στις «γενικές πληροφορίες» την επιθυμητή σε εσάς περιοχή εργασίας.

 


 

Public Αττικής

Αγ.Δημήτριος (Metro Mall), Αγ.Παρασκευή, Αεροδρόμιο (Ελ.Βενιζέλος), Αιγάλεω, Γλυφάδα, Ζωγράφου, Καλλιθέα, Κολωνάκι, Κορυδαλλός, Μαρούσι (The Mall Athens) Μαρούσι (Golden Hall), Ν.Ερυθραία, Ν.Σμύρνη, Πειραιάς, Περιστέρι, Σύνταγμα, Χαλάνδρι, Ψυχικό.

Public Υπόλοιπης Ελλάδας

Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, Άργος, Βόλος, Δράμα, Κρήτη (Ηράκλειο), Θεσσαλονίκη (Πυλαία), Θεσσαλονίκη (Τσιμισκή), Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Καστοριά, Κατερίνη, Κέρκυρα, Κοζάνη, Κομοτηνή, Κόρινθος, Λαμία, Λάρισα, Μυτιλήνη, Ξάνθη, Ορεστιάδα, Πάτρα, Πύργος, Κρήτη (Ρέθυμνο), Ρόδος, Σέρρες, Τρίκαλα, Χαλκίδα, Κρήτη (Χανιά).

Θέσεις στα Καταστήματα (σημειώνετε το κατάστημα της επιλογής σας κατά τη συμπλήρωση της αίτησης)
Υπεύθυνος Τμήματος Παιχνιδιού

Υπεύθυνος Τμήματος Παιχνιδιού

Το Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμεί να διευρύνει την ομάδα του και να προσλάβει:


Υπεύθυνο Τμήματος Παιχνιδιού

SGR/1218_Toys Supervisor


Αρμοδιότητες

• Διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας τμήματος Παιχνιδιού μέσω της αποτελεσματικής υλοποίησης των εταιρικών στόχων, καθώς και της κατάλληλης διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού

• Παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου καθώς και του ανταγωνισμού

• Εξασφάλιση παροχής υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στους πελάτες του τμήματος, με γνώμονα τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών πώλησης και κερδοφορίας

• Διασφάλιση της άρτιας προβολής της εικόνας του τμήματος και της εταιρικής ταυτότητας

• Σημαντική συμβολή στη βελτιστοποίηση του εμπορικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της εταιρείας

???jobvacancy.page.section.required.skills???

• Εμπειρία 2-3 έτη σε θέση ευθύνης εμπορικού καταστήματος παιδικών παιχνιδιών ή/και προϊόντων ψυχαγωγίας

• Άριστη γνώση παιδικών και επιτραπέζιων παιχνιδιών

• Άριστη γνώση χρήσης προγραμμάτων Microsoft Office

• Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και διοίκησης ομάδας

• Αυτοπαρακίνηση και ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων

• Πάθος για την άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη

• Ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών και διαχείρισης έκτακτων αναγκών

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

???jobvacancy.page.section.desired.skills???

• Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ κατεύθυνσης εμπορικών ή οικονομικών σπουδών

• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)

???jobvacancy.page.section.offer???

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών

• Διαρκή εκπαίδευση

• Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα

• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

Διευθυντής Καταστήματος

Διευθυντής Καταστήματος

Το Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμεί να διευρύνει την ομάδα του και να προσλάβει:


Διευθυντής Καταστήματος

SGR/0514 Store Manager


Αρμοδιότητες:

• Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας του καταστήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις πολιτικές της εταιρείας

• Επίτευξη των στόχων του καταστήματος

• Αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του καταστήματος

• Παρακολούθηση ανταγωνισμού

???jobvacancy.page.section.required.skills???

• Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε θέση ανάλογης ευθύνης με αντικείμενο τις λιανικές πωλήσεις

• Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ

• Καλή γνώση των προϊοντικών κατηγοριών τεχνολογίας ή/και πολιτισμού

• Ικανότητα διοίκησης ομάδας

• Αυτοπαρακίνηση και Ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων

• Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη

• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

???jobvacancy.page.section.desired.skills???

• Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

• Ευελιξία μετακίνησης σε άλλο κατάστημα για ορισμένο χρονικό διάστημα

• Πειθαρχημένη σκέψη και οργανωτικό πνεύμα

• Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγματεύσεων

• Υπευθυνότητα και Ομαδικό πνεύμα

???jobvacancy.page.section.offer???

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών

• Διαρκή εκπαίδευση

• Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα

• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

 

Service Technician

Service Technician

Το Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμεί να διευρύνει την ομάδα του και να προσλάβει:


Service Technician

Κωδ. Θέσης: SGR/0514 Tech_HY


Αρμοδιότητες

• Ενδελεχής έλεγχος, διάγνωση σφαλμάτων και επισκευή συσκευών (laptops, desktops, tablets & κινητά τηλέφωνα).

• Εγκατάσταση και αναβάθμιση Software και Hardware.

• Έγκαιρη και ορθή ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος.

• Επίτευξη των μηνιαίων KPI’s που έχουν τεθεί από την εταιρία.

• Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών (εσωτερικών & εξωτερικών).

???jobvacancy.page.section.required.skills???

• Κάτοχος πτυχίου Ανώτατης σχολής (ΑΕΙ / ΤΕΙ / Κολλέγιο / ΙΕΚ) κατεύθυνσης Τεχνικού Η/Υ, Ηλεκτρονικής, Πληροφορικής ή συναφούς κλάδου.

• Προϋπηρεσία 2 - 3 χρόνια σε ανάλογη θέση.

• Άριστη ικανότητα ελέγχου, διάγνωσης / εντοπισμού σφαλμάτων, και επισκευής.

• Άριστη γνώση εγκατάστασης και αναβάθμισης Software και Hardware.

• Εμπειρία σε λογιστική διαχείριση αποθεμάτων και ERP/CRM (πχ. SAP) προγραμμάτων.

• Καλή χρήση Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Explorer).

• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος).

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες).

???jobvacancy.page.section.desired.skills???

• Επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες με προσανατολισμό στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη.

• Αποφασιστικότητα και ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων.

• Υψηλό αίσθημα ευθύνης και αυτοπαρακίνησης.

• Σωστή διαχείριση χρόνου, ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

• Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου.

???jobvacancy.page.section.offer???

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών.

• Διαρκή εκπαίδευση.

• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση.

Σύμβουλος Πωλήσεων Gaming

Σύμβουλος Πωλήσεων Gaming

Το Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμεί να διευρύνει την ομάδα του και να προσλάβει:


Σύμβουλος Πωλήσεων Gaming

SGR/0514 Sales_Gaming


Αρμοδιότητες:

• Οργάνωση του τομέα ευθύνης με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης στους πελάτες του καταστήματος

• Εφαρμογή των πολιτικών, διαδικασιών & κανόνων λειτουργίας της εταιρείας

• Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις της αγοράς

???jobvacancy.page.section.required.skills???

• Προϋπηρεσία 1 - 2 χρόνια σε κατάστημα λιανικής

• Άριστη γνώση των προϊόντων του τμήματος

• Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη

• Αυτοπαρακίνηση και Ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων

• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες

• Υπευθυνότητα και Ομαδικό πνεύμα

• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

???jobvacancy.page.section.offer???

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών

• Διαρκή εκπαίδευση

• Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα

• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

 

Σύμβουλος Πωλήσεων Εικόνας & Ήχου

Σύμβουλος Πωλήσεων Εικόνας & Ήχου

Το Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμεί να διευρύνει την ομάδα του και να προσλάβει:


Σύμβουλος Πωλήσεων Εικόνας & Ήχου

Τηλεοράσεις, Hi-Fi, Home Cimena, Αξεσουάρ, Περιφερειακά,

Πικάπ, Projectors, Bluray Players, Ηχεία

SGR/0514 Sales_S&V


Αρμοδιότητες

• Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης στους πελάτες του καταστήματος.

• Εφαρμογή των πολιτικών, διαδικασιών & κανόνων λειτουργίας της εταιρείας.

• Υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας του καταστήματος και ενεργή συμμετοχή στην άψογη λειτουργία και οργάνωση του χώρου έκθεσης και αποθήκευσης των προς πώληση προϊόντων.

• Διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις της αγοράς.

???jobvacancy.page.section.required.skills???

• Προϋπηρεσία 1- 3 έτη σε ανάλογη θέση εμπορικού καταστήματος.

• Άριστη γνώση των προϊόντων Εικόνας και Ήχου (τηλεοράσεις, hi-fi, home cimena, αξεσουάρ, περιφερειακά, πικάπ, projectors, bluray players, ηχεία).

• Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office, Windows).

• Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη.

• Αυτοπαρακίνηση και ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων.

• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.

• Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα.

• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες).

???jobvacancy.page.section.offer???

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών.

• Διαρκή εκπαίδευση.

• Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα.

• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση.

Σύμβουλος Πωλήσεων Βιβλίου

Σύμβουλος Πωλήσεων Βιβλίου

Το Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμεί να διευρύνει την ομάδα του και να προσλάβει:


Σύμβουλος Πωλήσεων Βιβλίου

SGR/0514 Sales_Book


Αρμοδιότητες:

• Οργάνωση του τομέα ευθύνης με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης στους πελάτες του καταστήματος

• Εφαρμογή των πολιτικών, διαδικασιών & κανόνων λειτουργίας της εταιρείας

• Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις της αγοράς

???jobvacancy.page.section.required.skills???

• Προϋπηρεσία 1 - 2 χρόνια σε κατάστημα λιανικής

• Άριστη γνώση των προϊόντων του τμήματος

• Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη

• Αυτοπαρακίνηση και Ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων

• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες

• Υπευθυνότητα και Ομαδικό πνεύμα

• Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

???jobvacancy.page.section.offer???

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών

• Διαρκή εκπαίδευση

• Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα

• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

 

Σύμβουλος Πωλήσεων Υπηρεσιών Ενέργειας

Σύμβουλος Πωλήσεων Υπηρεσιών Ενέργειας

Το Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμεί επιθυμεί να διευρύνει την ομάδα του B2B και να προσλάβει:


Σύμβουλος Πωλήσεων Υπηρεσιών Ενέργειας

(Κωδ. Θέσης: SGR0417/ Sales Electricity)Αρμοδιότητες

• Προώθηση υπηρεσιών εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες του καταστήματος

• Παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στους πελάτες του καταστήματος

• Διεκπεραίωση καταχώρησης εγγραφής συνδρομητή στο δίκτυο του παρόχου

• Εφαρμογή των πολιτικών, διαδικασιών & κανόνων λειτουργίας της εταιρείας

• Ενεργή συμμετοχή στην άψογη λειτουργία και οργάνωση του καταστήματος


???jobvacancy.page.section.required.skills???

• Ανάλογη εργασιακή εμπειρία σε προώθηση ή/και τηλεφωνικές πωλήσεις εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας

• Eργασιακή εμπειρία σε προώθηση υπηρεσιών ή/και προϊόντων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

• Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (Ms Office, Windows)

• Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη

• Αυτοπαρακίνηση και ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων

• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες

???jobvacancy.page.section.offer???

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών

• Διαρκή εκπαίδευση

• Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα

• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Υπάλληλος Αποθήκης

Υπάλληλος Αποθήκης

Το Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμεί να διευρύνει την ομάδα του και να προσλάβει:


Υπάλληλο Αποθήκης

SGR/0514 WH


Αρμοδιότητες:

Ο/η κάτοχος της θέσης οργανώνει τον τομέα ευθύνης του και έχει στόχο να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εξυπηρέτησης στους καταναλωτές μας.

???jobvacancy.page.section.required.skills???

• Προϋπηρεσία 1 - 2 χρόνια σε μηχανογραφημένη αποθήκη καταστήματος λιανικής

• Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office, Windows)

• Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

???jobvacancy.page.section.desired.skills???

• Αυτοπαρακίνηση και Ενθουσιασμός

• Υπευθυνότητα και Ομαδικό πνεύμα

???jobvacancy.page.section.offer???

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών

• Διαρκή εκπαίδευση

• Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα

• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

 

Ταμίας Καταστήματος

Ταμίας Καταστήματος

Το Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμεί να διευρύνει την ομάδα του και να προσλάβει:


Ταμία Καταστήματος

SGR/0514 Cashier


Αρμοδιότητες:

• Διαχείριση και οργάνωση ταμείου

• Διεξαγωγή ταμειακών συναλλαγών

???jobvacancy.page.section.required.skills???

• Προϋπηρεσία 1- 2 ετών σε ανάλογη θέση

• Άριστη γνώση διαχείρισης και οργάνωσης ταμείου

• Άριστη γνώση ταμειακών συναλλαγών (χρέωση πιστωτικών καρτών και δανείων κλπ)

• Γνώσεις ταμειακών προγραμμάτων ή εφαρμογών (ERP)

• Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (Ms Office, Windows)

• Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  (προφορικός και γραπτός λόγος)

• Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

???jobvacancy.page.section.offer???

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών

• Διαρκή εκπαίδευση

• Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα

• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

 

Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνολογίας

Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνολογίας

Το Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμεί να διευρύνει την ομάδα του και να προσλάβει:


Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνολογίας

SGR/0416_IT Head


Αρμοδιότητες

• Διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας τμήματος μέσω της αποτελεσματικής υλοποίησης των εταιρικών στόχων, καθώς και της κατάλληλης διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού.

• Παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου καθώς και του ανταγωνισμού.

• Εξασφάλιση παροχής υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στους πελάτες του τμήματος, με γνώμονα τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών πώλησης και κερδοφορίας.

• Διασφάλιση της άρτιας προβολής της εικόνας του τμήματος και της εταιρικής ταυτότητας.

• Σημαντική συμβολή στη βελτιστοποίηση του εμπορικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της εταιρείας.

???jobvacancy.page.section.required.skills???

• Εμπειρία 2-3 έτη σε θέση ανάλογης ευθύνης σε εμπορικό κατάστημα προϊόντων τεχνολογίας.

• Άριστη γνώση των νέων τεχνολογιών και των προϊόντων Computing & Accessories.

• Καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Microsoft Office.

• Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και διοίκησης ομάδας.

• Αυτοπαρακίνηση και ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων.

• Πάθος για την άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη.

• Ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών και διαχείρισης έκτακτων αναγκών.

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες).

???jobvacancy.page.section.desired.skills???

• Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ κατεύθυνσης εμπορικών ή οικονομικών σπουδών.

• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος).

???jobvacancy.page.section.offer???

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών.

• Διαρκή εκπαίδευση.

• Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα.

• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση.

Σύμβουλος Πωλήσεων Μουσικής/DVD

Σύμβουλος Πωλήσεων Μουσικής/DVD

Το Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμεί να διευρύνει την ομάδα του και να προσλάβει:


Σύμβουλος Πωλήσεων Μουσικής/DVD

SGR/0514 Sales_Music/DVD


Αρμοδιότητες:

• Οργάνωση του τομέα ευθύνης με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης στους πελάτες του καταστήματος

• Εφαρμογή των πολιτικών, διαδικασιών & κανόνων λειτουργίας της εταιρείας

• Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις της αγοράς

???jobvacancy.page.section.required.skills???

• Προϋπηρεσία 1 - 2 χρόνια σε κατάστημα λιανικής

• Άριστη γνώση των προϊόντων του τμήματος

• Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη

• Αυτοπαρακίνηση και Ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων

• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες

• Υπευθυνότητα και Ομαδικό πνεύμα

• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

???jobvacancy.page.section.offer???

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών

• Διαρκή εκπαίδευση

• Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα

• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

 

Προϊστάμενος Τμήματος Βιβλίου

Προϊστάμενος Τμήματος Βιβλίου

Το Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμεί να διευρύνει την ομάδα του και να προσλάβει:


Προϊστάμενος Τμήματος Βιβλίου

SGR/0916_Book Head


Αρμοδιότητες

• Διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας τμήματος μέσω της αποτελεσματικής υλοποίησης των εταιρικών στόχων, καθώς και της κατάλληλης διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού.

• Παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου καθώς και του ανταγωνισμού.

• Εξασφάλιση παροχής υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στους πελάτες του τμήματος, με γνώμονα τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών πώλησης και κερδοφορίας.

• Διασφάλιση της άρτιας προβολής της εικόνας του τμήματος και της εταιρικής ταυτότητας.

• Σημαντική συμβολή στη βελτιστοποίηση του εμπορικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της εταιρείας.

???jobvacancy.page.section.required.skills???

• Εμπειρία 2-3 έτη σε θέση ανάλογης ευθύνης σε εμπορικό κατάστημα βιβλίων.

• Άριστη γνώση λογοτεχνίας και προϊόντων πολιτισμού και ψυχαγωγίας.

• Καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Microsoft Office.

• Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και διοίκησης ομάδας.

• Αυτοπαρακίνηση και ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων.

• Πάθος για την άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη.

• Ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών και διαχείρισης έκτακτων αναγκών.

???jobvacancy.page.section.desired.skills???

• Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ κατεύθυνσης εμπορικών/ οικονομικών σπουδών ή φιλολογίας.

• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος).

???jobvacancy.page.section.offer???

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών.

• Διαρκή εκπαίδευση.

• Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα.

• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση.

Σύμβουλος Πωλήσεων Τμήματος Τεχνολογίας

Σύμβουλος Πωλήσεων Τμήματος Τεχνολογίας

Το Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμεί να διευρύνει την ομάδα του και να προσλάβει:


Σύμβουλος Πωλήσεων Τμήματος Τεχνολογίας

SGR/0514 Sales_ΙΤ


Αρμοδιότητες

• Οργάνωση του τομέα ευθύνης με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης στους πελάτες του καταστήματος

• Εφαρμογή των πολιτικών, διαδικασιών & κανόνων λειτουργίας της εταιρείας

• Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις της αγοράς

???jobvacancy.page.section.required.skills???

• Προϋπηρεσία 1 - 2 χρόνια σε κατάστημα λιανικής

• Άριστη γνώση των προϊόντων του τμήματος

• Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη

• Αυτοπαρακίνηση και Ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων

• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες

• Υπευθυνότητα και Ομαδικό πνεύμα

• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

???jobvacancy.page.section.offer???

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών

• Διαρκή εκπαίδευση

• Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα

• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

 

Σύμβουλος Πωλήσεων Ψηφιακών Προϊόντων

Σύμβουλος Πωλήσεων Ψηφιακών Προϊόντων

Το Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμεί να διευρύνει την ομάδα του και να προσλάβει:


Σύμβουλος Πωλήσεων Ψηφιακών Προϊόντων

SGR/0116 Sales_ DigitalΑρμοδιότητες

• Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης στους πελάτες του καταστήματος.

• Εφαρμογή των πολιτικών, διαδικασιών & κανόνων λειτουργίας της εταιρείας.

• Υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας του καταστήματος και ενεργή συμμετοχή στην άψογη λειτουργία και οργάνωση του χώρου έκθεσης και αποθήκευσης των προς πώληση προϊόντων.

• Διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις της αγοράς.

???jobvacancy.page.section.required.skills???

• Προϋπηρεσία 1- 3 έτη σε ανάλογη θέση εμπορικού καταστήματος.

• Άριστη γνώση των προϊόντων φωτογραφίας, καμερών, mp3 players, ακουστικών και gadgets.

• Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office, Windows).

• Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη.

• Αυτοπαρακίνηση και ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων.

• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.

• Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα.

• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες).

???jobvacancy.page.section.offer???

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών.

• Διαρκή εκπαίδευση.

• Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα.

• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση.

Store Operations Manager

Store Operations Manager

Το Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμεί να διευρύνει την ομάδα του και να προσλάβει:


Store Operations Manager

SGR/0514 Store Operations Manager


Η θέση αναφέρεται στο Διευθυντή του καταστήματος.

Αρμοδιότητες:

• Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας καταστήματος, σε συνεργασία με το Διευθυντή

• Εφαρμογή & έλεγχος τήρησης των λειτουργικών διαδικασιών της Εταιρείας (σε επίπεδο καταστήματος)

• Ενεργή συμμετοχή & πιστοποίηση των αποτελεσμάτων των απογραφών του καταστήματος

• Ευθύνη εργασιακών θεμάτων & συνεργασία με την Κεντρική Διοίκηση, για τη διευθέτηση back-office projects

???jobvacancy.page.section.required.skills???

• Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ

• Σχετική προϋπηρεσία στον κλάδο της Λιανικής

• Εμπειρία στη διαχείριση αποθηκών & ταμείων καταστημάτων

• Εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων Microsoft Office (excel σε πολύ καλό επίπεδο)

• Καλή γνώση μηχανογραφικού συστήματος ERP (SAP/Navision)

• Ευχέρεια ολοκλήρωσης στόχων σε δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα

• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)

???jobvacancy.page.section.desired.skills???

• Βασικές Λογιστικές γνώσεις (ΚΒΣ, εργατικά κλπ.)

• Υπευθυνότητα και Ομαδικό πνεύμα

• Αυτοπαρακίνηση και Ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων

• Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη

???jobvacancy.page.section.offer???

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών

• Διαρκή εκπαίδευση

• Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα

• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση

 

Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας

Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας

Το Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμεί να διευρύνει την ομάδα του και να προσλάβει:


Σύμβουλος Πωλήσεων Κινητής Τηλεφωνίας

SGR/0514 Sales_MobΑρμοδιότητες:

• Εξυπηρέτηση των πελατών και διεκπεραίωση μέρους ή συνόλου πωλήσεων (προϊόντων και υπηρεσιών).

• Προώθηση συνδέσεων κινητής - σταθερής τηλεφωνίας και mobile internet του συνεργαζόμενου παρόχου.

• Διερεύνηση αναγκών και προώθηση των κατάλληλων πακέτων που να καλύπτουν τις ανάγκες του πελάτη.

• Εφαρμογή των πολιτικών, διαδικασιών & κανόνων λειτουργίας της εταιρείας.

• Υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας του καταστήματος και ενεργή συμμετοχή στην άψογη λειτουργία και οργάνωση του τμήματος.

???jobvacancy.page.section.required.skills???

• Εργασιακή εμπειρία 2-3 έτη σε κατάστημα παρόχου κινητής τηλεφωνίας με αποδεδειγμένη εμπειρία σε πωλήσεις υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (Operator).

• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.

• Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη.

• Αυτοπαρακίνηση και ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων.

• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος).

???jobvacancy.page.section.offer???

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών.

• Διαρκή εκπαίδευση.

• Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα.

• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση.

Προϊστάμενος Τμήματος Κινητής Τηλεφωνίας

Προϊστάμενος Τμήματος Κινητής Τηλεφωνίας

Το Public που προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμεί να διευρύνει την ομάδα του και να προσλάβει:


Προϊστάμενος Τμήματος Κινητής Τηλεφωνίας

SGR/0716_Telco Head


Αρμοδιότητες

• Διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας τμήματος μέσω της αποτελεσματικής υλοποίησης των εταιρικών στόχων, καθώς και της κατάλληλης διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού.

• Παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου καθώς και του ανταγωνισμού.

• Εξασφάλιση παροχής υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στους πελάτες του τμήματος με γνώμονα τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών πώλησης και κερδοφορίας.

• Διασφάλιση της άρτιας προβολής της εικόνας του τμήματος και της εταιρικής ταυτότητας.

• Σημαντική συμβολή στη βελτιστοποίηση του εμπορικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της εταιρείας.

???jobvacancy.page.section.required.skills???

• Εμπειρία 2-3 έτη σε θέση ανάλογης ευθύνης σε εμπορικό κατάστημα τεχνολογίας ή/και κινητής τηλεφωνίας.

• Άριστη γνώση των νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών κινητής - σταθερής τηλεφωνίας και mobile internet.

• Καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Microsoft Office.

• Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και διοίκησης ομάδας.

• Αυτοπαρακίνηση και ενθουσιασμός για την επίτευξη στόχων.

• Πάθος για την άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη.

• Ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών και διαχείρισης έκτακτων αναγκών.

???jobvacancy.page.section.desired.skills???

• Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ κατεύθυνσης εμπορικών ή οικονομικών σπουδών.

• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος).

???jobvacancy.page.section.offer???

• Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών.

• Διαρκή εκπαίδευση.

• Άριστο περιβάλλον εργασίας σε μοντέρνα καταστήματα.

• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση.

???jobvacancy.page.section.values???